Կիրառում մետաղական նյութերի փորձարկման մեջ

21212 թ

Առնչվող թեստ.

※ Լարվածություն, սեղմում, կռում և կտրում

※ Փորձարկում ընդլայնված ջերմաստիճանի միջակայքերով

※ Փորձարկման ցանկացած մեթոդ, որը պահանջում է շուկան

※ Կոտրվածքի դիմացկունություն և նախաճեղք, դինամիկ օվ ցիկլ և բարձր ցիկլ, ջերմա-մեխանիկական և առանցքային հոգնածության թեստեր

※ Պտտվող ճկման թեստեր

※ Ազդեցության թեստեր, ներառյալ ճոճանակի և անկման քաշը, Charpy, Izod և առաձգական ազդեցություն

※ Սողալ և պատռվել

※ Ցածր և արագ առաձգականություն

※ Բաժակ, խորը նկարչություն, անցքի ընդլայնում

※ Ծալք

※ Շփում և մաշվածություն

※Կարծրություն

※ Նմուշի պատրաստում


Հրապարակման ժամանակը՝ Փետրվար-17-2022