Կիրառում ռետինե նյութերի փորձարկման մեջ

Առնչվող թեստ.

※ Լարվածություն, սեղմում

※ Արցունքաբեր ուժ

※Ռետինից մետաղի կպչում

※ Կեղևի շփում

※ Կտրել

※Ազդեցություն

※ Բարձր ցիկլի հոգնածության թեստ

※ Ջերմամեխանիկական

※ Երկ առանցքի թեստ

21212

Հրապարակման ժամանակը՝ Փետրվար-17-2022